Polityka prywatności prodapp.pl

1. Informacje ogólne
WiseBase Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP 781 185 42 02, REGON 301493685, KRS 0000361572
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Wszelkie wątpliwości oraz wnioski związane z wolą skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować drogą mailową na adres support@wisebase.pl

W celu ochrony Państwa danych osobowych wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego oraz gwarantujemy zgodność wszystkich zasad i procedur z najlepszymi praktykami. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
Przetwarzane zgodnie z prawem,
Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Informacje o formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.

3. Informacje o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

7. Cel, zakres oraz podstawa prawna zbierania danych
Osoby odwiedzające stronę http://www.prodapp.pl/ mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych. Za pośrednictwem strony http://prodapp.pl mogą być jednak gromadzone dane osobowe w celach i na podstawie prawnej wskazanej w punkcie 2 poniżej.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowana do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://prodapp.pl oraz drogą mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia czynności przed realizacją zamówienia.
Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).
Nie podlegają Państwo profilowaniu tzn. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora. Nie zbieramy danych dotyczących Państwa z innych źródeł.
Państwa dane mogą być przesyłane podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
Imię
Adres e-mail,
Ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

8. Prawa klientów i użytkowników
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu skorzystania z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo wysłać do nas wiadomość ze stosownym żądaniem na adres e-mail: support@wisebase.pl lub skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na adres: ul. Zwierzyniecka 3,
60-813 Poznań.

9. Obowiązki administratora danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane albo przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków nałożonych przez odpowiednie przepisy prawa. Więcej informacji dotyczących okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalania takiego okresu można uzyskać po skontaktowaniu się z Administratorem: support@wisebase.pl.
Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przez nas przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od jej wyników, będą dalej przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo w terminie 6 miesięcy od daty nadania przez Państwa ostatniej wiadomości zostaną usunięte.
Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem RODO.